Altyapı Kazı İzni ve Harcı Hakkında 2021/4 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi Yayınlanmıştır.

Altyapı Kazı İzni ve Harcı Hakkında 2021/4 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi Yayınlanmıştır.

24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinden birtakım değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal eden bilgilerden altyapı kazı izinleri ve harçları ile ilgili olarak uygulamada bazı tereddütlerin yaşandığı anlaşılmış olup bu tereddütleri gidermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 26/03/2021 tarihli ve 2021/4 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelgede;

  1. Büyükşehirlerde alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı hesaplayarak tahsil etmek görev, yetki ve sorumluluğu ile kazı yapılan alanların kapatılarak eski haline getirilme sorumluluğunun hangi idarelerce olacağı,
  2. Büyükşehir belediyelerinin (AYKOME) alt yapı kazı izinlerindeki koordinasyon yetkisi,
  3. Büyükşehir belediyelerinin (AYKOME) taslak programlar, kesin programlar ve ortak programlar üzerindeki görev ve yetkisi,
  4. Alt yapı kazın izin harçlarının hangi belediyelerce ve hangi kriterler ile hesaplanarak tahsil edileceği,
  5. Kazılardan tahsil edilecek bedellerin nerelerde ve hangi amaçlarla kullanılacağı,
  6. Büyükşehir belediyelerinin hangi alanlarda ve hangi şartlarda resen kazı yapabileceği

Detaylı olarak açıklanmıştır. Genelge metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.