misyonMİSYONUMUZ;

  • Kamu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetinin artırılması
  • Sosyal sorunların tespiti ve çözümü için yerel yöneticiler ve kuruluşlarla iş birliği yapmak
  • Bilimsel, etik değerler ışığında araştırma, anket, eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurumlara projeler geliştirmek ve desteklemek

VİZYONUMUZ;

Ulusal ve uluslararası alanda kamu ve yerel yönetimler bazlı toplumsal sorunların tespiti ve çözümünde güvenilir, bilimsel ve kültürel alanlarda referans alınan, sosyal politikalarla ilgili kurumlara işbirliği geliştirmek, inceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, sonuçlarını sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüştürerek milli ve yerli politikaların oluşumuna katkıda bulunmak, bunları uygulayıcı kurum ve yerel yöneticilere aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamaktır.