İl Özel İdaresi ve Belediye Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

İl Özel İdaresi ve Belediye Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

7256 sayılı 3 üncü maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığınca, maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yayınlandı.

Usul ve Esasların yer aldığı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) metni için tıklayınız.