İçtihat Dergimizin 2.Sayısı çıktı.

İçtihat Dergimizin 2.Sayısı çıktı.

Derneğimiz, yayına hazırladığı İçtihat Dergisi aracılığı ile yukarıda yer verilen misyonu gerçekleştirmek üzere; yerel yönetimlerde içtihat birliğinin sağlanması; yöneticilerin, harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin mali, hukuki ve cezai sorumluluklarının önlenmesi ve hemşehri hukuku çerçevesinde daha şeffaf ve ulaşılabilir hizmet sunulması hedeflerine hizmeti amaçlamaktadır.

Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Birlikleri ile Yerel Yönetimler iştiraklerine ilişkin içtihadın ve mevzuatın, ulusal yaygın süreli usulde yayınlandığı ve geniş bir otomasyon sistemine sahip alanında ilk ve tek içtihat dergisidir. Abonelik için www.yerelyonetimlerictihat.com adresini ziyaret edebilirsiniz.