Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01 Ağustos 2021 Tarihli ve 31555 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete tıklayınız