Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01 Ağustos 2021 Tarihli ve 31555 Sayılı Resmî Gazete^de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete tıklayınız.