Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut vs. Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut vs. Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01 Ağustos 2021 Tarihli ve 31555 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete tıklayınız